Packer, R. M. A., Davies, E. S. S., Pan, Y., Zanghi, B., Law, T. H., & Volk, H. A. ADHD-LIKE BEHAVIOURAL PROFILE IN DOGS WITH IDIOPATHIC EPILEPSY. EPILEPSIA, 56, 128-129. https://doi.org/10.1111/epi.13241