Sidiropoulou, E., Marugán-Hernández, V., Skoufos, I., Giannenas, I., Bonos, E., Aguiar-Martins, K., …Tzora, A. (in press). In Vitro Antioxidant, Antimicrobial, Anticoccidial, and Anti-Inflammatory Study of Essential Oils of Oregano, Thyme, and Sage from Epirus, Greece. Life, 12(11), 1783. https://doi.org/10.3390/life12111783